HULP VOOR KENIA TIJDENS DE CORONACRISIS
Giften in 2020 voor 60% fiscaal aftrekbaar!

FOOD FOR SHINE, DABEE BARAKA AND FOR YOUNG MOTHERS

FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN LERAARS DIE REEDS EEN HALF JAAR GEEN WEDDE HEBBEN ONTVANGEN.

 

De community rond Shine Yetu Academy is één van de armste gebieden in Ukunda, waar we werkzaam zijn. Er worden er heel veel weeskinderen opgevangen door familie of grootouders, en er zijn veel éénouder-gezinnen. Deze kinderen krijgen in Shine School drie maal per dag gratis eten. Maar aangezien de scholen gesloten zijn, en iedereen werkloos is o.a. door gebrek aan toeristen is er in die gezinnen niet voldoende voedsel. De situatie is er schrijnend, en steun van de overheid is er natuurlijk niet. Families hebben geen voedselreserves. Mensen kopen hun voedsel er van dag tot dag, omdat ze maar een inkomen hebben van dag tot dag. En dit valt nu weg. Bovendien is het leven er nu al veel zwaarder geworden omdat er minder voedsel voorhanden is en het is daardoor ook veel duurder geworden.

Daarom startte de directeur een voedselprogramma op, waarbij deze gezinnen op regelmatige basis voorzien worden van een aantal voedingsmiddelen. Zo kunnen ze weer een paar dagen verder.

Dolly, onze manager ter plaatse, helpt ook een dorpje met zeer jonge alleenstaande moeders (vanaf 16 jaar!), die nu ook geen inkomen hebben. Ook die gezinnetjes krijgen nu eten, zodat de baby's gezond blijven tijdens deze crisis.

S4K heeft een budget voorzien om een bijdrage te leveren, en ook de giften die de eerstvolgende weken binnenkomen zullen aan voedsel worden besteed.

We vergeten ook Dabee Baraka niet, de kleuterschool in Ukunda. Ook voor deze kinderen en hun gezinnen wordt een noodplan uitgewerkt.

Dolly helpt bij de aankoop, het samenstellen en het uitdelen van de pakketten.

Arme gezinnen 'lenen hun dochter uit' voor seksuele gunsten' om toch wat geld te hebben om eten te kopen. Verschillende meisjes van onze lagere scholen zijn zwanger...

Daarnaast zit het onderwijzend personeel reeds maanden zonder wedde, net zoals het overgrote deel van de bevolking. Met desastreuze gevolgen!  Daarover meer in de nieuwsbrief van deze maand. Om de leraars wat aan de school te verbinden en ze een duwtje in de rug te geven, zijn we met de directies en Dolly onderhandelingen bezig om hen toch maandelijks een deel van hun wedde te kunnen betalen. Want ook zij hebben honger! De situatie is echt dramatisch.

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan een gift doen op onze rekening. Voor 2020 zijn de giften vanaf € 40 voor 60% fiscaal aftrekbaar.

SUNSHINE4KIDS

BE65 7512 0472 4196

AXABBE22

vermelding : gift

 

 

 

Niemand heeft een glazen bol. We kunnen dus niet voorspellen hoelang deze crisis zal duren, maar hopelijk kunnen we samen zorgen dat deze kwetsbare kinderen geen honger moeten lijden, en kunnen we ze samen door deze moeilijke periode helpen!

Dank aan iedereen die zijn steentje wil bijdragen!

SUNSHINE4KIDS WAS TERUG IN KENIA IN FEBRUARI 2020

Op zaterdag 1 februari kwamen Nancy, Philippe, Pascale aan in Kenia, samen met twee vrijwilligers, Virginie en Carine. Enkele plannen voor deze twee weken zvind je hieronder. Je kan  via het dagboek op deze website lezen of die doelen werden bereikt!

  • Bezoek aan Mabayani School (aan grens met Tanzania), waar 4 klaslokalen worden gebouwd. De vele regens hebben de werken behoorlijk vertraagd, en de school quasi onbereikbaar gemaakt. Toch zullen we proberen de school te bezoeken, met aangepast vervoer, om te zien hoe we de problemen daar kunnen oplossen.

  • In Shine Yetu Academy zal het project Shine 2020, waar we zo lang van droomden, verwezenlijkt worden. Het Zwitsers project Ekwal zal de resterende klaslokalen en staffroom bouwen. Sunshine4kids bestelt heel binnenkort de nieuwe boeken voor het 4de leerjaar (door het nieuwe leerplan), en andere ontbrekende boeken en materiaal, aangezien het aantal leerlingen enorm is toegenomen bij de start van het nieuwe schooljaar begin deze maand.

  • Onze grootste aandacht zal gaan naar Rose Mwakwere Secondary School for Girls. Momenteel zijn we er nog bijkomende toiletten aan het bouwen. Samen met Abdijschool Zevenkerken (Loppem) wordt de eetzaal dit jaar een feit. De gesprekken met de nieuwe aannemer starten bij onze aankomst ginder. Er is echter nog een groot probleem dat in Rose M. moet opgelost worden. Even schetsen: de school telt momenteel bijna 300 meisjes, die zullen proberen het diploma middelbaar onderwijs te halen. S4K, Zevenkerken en de County hebben reeds veel geïnvesteerd in deze school, en ook principal Md. Mwongeli zet zich voor 200% in voor 'haar' meisjes. Er ontbreekt hen echter nog één ding: elektriciteit. De generator geeft in bepaalde klaslokalen licht tot 21 u, en daarna studeren de meisjes verder in hun bed met een zaklamp. Nu kregen we dus de vraag om de elektriciteit door te trekken van straat tot aan de school, dat zal zo'n 400 m zijn vermoeden we. Deze meisjes wonen daar gedurende een jaar, en zetten alles op alles om goede resultaten te behalen.

Dat wil dus zeggen dat we binnen het team zullen overleggen over deze investering, die toch wel belangrijk is. Eenmaal ze dit hebben, is deze school een volwaardige middelbare school, die onderwijs kan bieden aan 300 meisjes uit de nabije èn verre omgeving, en die hen ook een thuis zal bieden. Zij zijn een belangrijk deel van de toekomst van het land!

  •  In Dabee Baraka zullen Virginie en Carine de voorgevel van de school schilderen, èn tegelijk ook speelplaatspselltjes schilderen op hun nieuwe speelplaats. De 60 kleuters zullen ten volle kunnen genieten van de vrije tijd op hun nieuwe speelplaats, want in 2019 zorgden we er voor een volledig afdak en het betonneren van de speelgrond.

  • We bezoeken natuurlijk nog andere scholen die reeds door S4K werden geholpen.

EVEN STILSTAAN...

(Door Pascale Perneel)

Ik kom naar Kenia sedert 2007. Ik wilde zoveel mogelijk uit elk verblijf halen, en zo waren er dagen met drie schoolbezoeken op één dag, en daartussen nog een afspraak hier en daar. Na een tweetal weken besef je dan dat dit tempo in een tropisch land niet vol te houden valt, en de agenda wordt aangepast. Na elke passage in Kenia kwam ik moe maar zeer voldaan terug naar België. Trots op ons werk ter plaatse!

Tijd om het werk in België weer aan te vatten.

 

Mensen staan niet vaak stil bij de vele taken die horen bij het runnen van een project. Een zeer gedetailleerde boekhouding bijhouden, administratieve dossiers opmaken voor subsidies. Deze taken worden perfect uitgevoerd door mijn lieve man, Philippe. De ‘public relations’- kant van het verhaal is meer mijn ding: infobrochures en krantjes verzorgen, onze S4K-vrienden blijven informeren via nieuwsbrieven, de update van de website, infomateriaal voor scholen uitwerken, enz… Met het sterke team van S4K wordt er op regelmatige basis vergaderd, om plannen uit te werken, activiteiten te plannen, en iedereen draagt zijn steentje bij.

 

Vooral bij de organisatie van de filmavond is het alle hens aan dek! Het zoeken naar sponsors zodat alle onkosten worden gedekt en de opbrengst van de kaarten zuivere winst is. Het verkopen van kaarten in de hoop weer twee volle zalen te hebben. De planning van de receptie, het uitproberen en klaarmaken van hapjes, de boodschappen, het aanbrengen van materiaal als ovens, tafels, … Dit alles is alleen mogelijk met een goed samenhangend team!

Zo’n avond is echter onmogelijk zonder de hulp van de vele vrijwilligers die alles komen klaarzetten, klaarmaken, opruimen, die de avond zelf de gasten bedienen met een glimlach van hier tot ginder. Ze stralen de geest van S4K uit! Dit krijgen we vaak te horen van de vele gasten.

 

De vrijwilligerswerking is een zeer belangrijke pijler van het project. Want die vrijwilligers moeten enthousiast terugkomen van hun inleefreis, zodat ze eeuwige supporters blijven van het project. En ik mag eerlijk zeggen dat elke vrijwilliger terugkomt met een groot hart voor het project, omdat ze ook ter plaatse hebben gezien wat er wordt bereikt en hebben ondervonden dat een glimlach toveren op het gezicht van de Keniaanse kids de ultieme blijk van dank is.

Sommige vrijwilligers blijven hardnekkige supporters van het project. Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatoren van de jaarlijkse quizavond of zij die de school waar ze lesgeven proberen warm te maken om zich in te zetten voor S4K.

 

 

Met het team hebben we ook beslist om de werking in België een klein beetje af te bouwen. Fundraising en informatie doorgeven blijven onze sterkste aandachtspunten.De giften, die vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar zijn, vormen ook een belangrijk deel van de fundraising.

De werking met studenten en het organiseren van stages in Kenia werden echter stopgezet.

De vastenpresentaties waren ook zeer intensief en door het succes ook zeer sterk toegenomen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een alternatief onder de vorm van een 'selfpackage', bestaande uit een videovoorstelling en de tweede editie van onze Gazetti voor kinderen met verwerkingsmateriaal voor in de klassen.

Ik hoop dat dit onze trouwe scholen niet doet afhaken, en dat veel kinderen blijven ijveren voor betere lesomstandigheden voor de leerlingen in Kenia.

In Kenia hopen we in 2019 het volgende te realiseren: de verdere uitbouw van Shine School, en de start van de bouw van de eetzaal en keuken voor Rose Mwakwere. In Mabayani zette Annick for Kenya momenteel 4 klaslokalen neer, wij zetten de volgende vier in juli 2019. Met de vrijwilligers in juli worden de nieuwe klassen in Shine geschilderd en krijgen enkele klaslokalen in Mwanjamba een opfrisbeurt. Abdijschool Zevenkerken zal tijdens hun inleefreis in augustus Rose Mwakwere Secondary School verder afwerken. De andere scholen worden verder opgevolgd, en schoolmateriaal wordt aangevuld.

 

Oeps, dat is een hele litanie geworden!

Hopelijk kan je begrip opbrengen voor de nieuwe werking van S4K.

Kwaheri!

Pascale.

1/2

GEEN DRUPPEL OP EEN HETE PLAAT!

 

 

Het zaadje voor het ontstaan en bloeien van S4K werd gelegd in 2007, dit is dus welgeteld 12 jaar geleden. Heel vaak krijg ik in België de opmerking : 'Wat jullie doen is mooi, maar wat baat het? Het is toch maar een druppel op een hete plaat'. Toen antwoordde ik altijd : 'Vele druppels vullen een emmer en vele emmers lenigen heel wat leed'. Wat als al die druppels van die prachtige projecten eens zouden wegvallen, wat dan?

Ik besef nu zo veel beter dat je het pas echt begrijpt als je er nauw mee te maken hebt, zoals de leden van onze vzw en de vele vrijwilligers en studenten het beleven. Maar pas als je hier bent geweest, snap je het voor de volle 100%! Al bereik je maar een kleine gemeenschap, al kan je de wereld niet veranderen, je doet het voor de toekomst van de kinderen. Ongeacht hoeveel kinderen je helpt, de dankbaarheid die je terugkrijgt en die je terugvindt in een stralende glimlach, een stevige handdruk of een eerbiedig buigen, bewijst alles! Je betekent hier iets. Je verlicht hun bestaan omdat je de kinderen een boost geeft.

Weet je hoe het voelt als je een kind ziet drinken uit de greppel langs de straat? Weet je hoe het voelt als je een kind ontmoet dat ondraaglijk pijn heeft en de mama niet in staat is de bus naar het ziekenhuis te betalen? Wanneer een meisje van 17 enkele uren na de geboorte van een dode baby, op de moto wordt gezet mèt het dode kindje, terug naar haar hutje? Als je een meisje in de lagere school zwanger in klas ziet zitten, omdat haar ouders haar hebben 'verkocht' aan een mzee ('eerbiedwaardige' oudere noemen ze dat hier!) in ruil voor eten voor de rest van het gezin? Nee, we kunnen de wereld niet veranderen, jammer genoeg niet...

Vaak vragen mensen wat wij in hemelsnaam meedoen in die 2 valiezen die telkens meevliegen. Een mama springt letterlijk vijf gaten in de lucht omdat ze een rugzakje krijgt voor haar dochter van 7 jaar.  Een man uit het dorp is zo trots als een pauw met het lederen paar schoenen dat hij nu heeft om de zondag naar de kerk te gaan. Wat wij in België zouden weggooien krijgt hier een tweede volwaardig leven. Ook dit zijn al heel wat druppels...

Natuurlijk bestaat onze missie niet uit het spelen van Sinterklaas. De inwoners moeten beseffen dat ze verder verantwoordelijk blijven voor het welzijn en welbevinden van hun kind. De scholen moeten weten dat ze blijven instaan voor het dagelijks management van de school. Indien we alle financiering ervan zouden overnemen, dan sluit de school mocht het project ophouden te bestaan. De inwoners, de schoolraden en de scholen die worden geholpen door S4K weten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben, en we werken met hen samen, als partners. Zij zorgen dat hun school blijft draaien, wij zorgen voor de extra's waardoor het onderwijs beter en aangenamer kan verlopen. Bijvoorbeeld door het aankopen van boeken, boren naar water, laten maken van banken, tafeltjes, stoelen en kasten, leveren van watertanks, bouwen van klassen en toiletten, enz... En door hen de expertise van onze studenten lerarenopleiding aan te bieden.

Als wij er kunnen voor zorgen dat 4000 kinderen nog liever naar school komen en beter leren, dan zijn wij gelukkig.

Ik heb het niet op bijnamen hier, maar een directeur noemt mij 'mama Tumaini'. Tumaini betekent hoop. Hoop die we samen met het team, de vele vrijwilligers en fans van S4K willen blijven bieden aan zoveel mogelijk kinderen hier.

Dan krijg je een lach terug die je nooit vergeet. Dan stralen kinderoogjes zoals sterren aan een onbewolkte hemel. Dan staat je wereld even stil.

 

ALLE KINDEREN WORDEN STERREN ALS WE ZE LATEN STRALEN.

De foto's van door de jaren heen bewijzen het...

1/2

Contacteer ons

tel. 056 77 22 73

gsm 0476 32 41 30

info@sunshine4kids.be

Adres

Koornbloemstraat 13

8570 Vichte

Belgium