top of page
DSC07021

DSC07021

DSC06761

DSC06761

KENIA 2024

NOG 1 JAAR, DAN VALT HET DOEK DEFINITIEF...

De vzw werd ondertussen een mini-vzw.

Philippe, Pascale en Dolly werken nog altijd verder met het budget dat nog beschikbaar is. Dankzij de giften die nog altijd binnenkomen, kunnen we onze scholen blijven depanneren, en kleine verbeteringen aanbrengen. We denken er ook aan om de jonge moeders van 'Sheroes' te blijven helpen in hun zoektocht naar een beter en veiliger leven, dankzij de intensieve inzet van Dolly en haar twee medewerkers.

Pascale probeert in 2024 nog eens naar Kenia te vliegen, want ze heeft er ergens haar hart verloren ...

Giften zijn nog altijd welkom, maar we kunnen geen fiscale attesten meer uitschrijven, aangezien de vzw in ontbinding is. Klik hier.

Er zijn ook nog enkele boeken beschikbaar, zie hieronder.
Kwaheri!

P1080105.jpeg
KUMI NA TANO = 15

WIL JE MEE GENIETEN VAN HET LEVEN IN KENIA GEDURENDE 15 JAAR?

Mooie verhalen, grappige verhalen, harde verhalen... je vindt ze er allemaal, gebundeld in 15 verhalen.

15 VIP'S, albums met telkens 15 foto's, het verhaal van Dolly, het verhaal van Sunshine4kids...

Ik vertel wat Kenia met mij heeft gedaan gedurende al die jaren. Op deze manier wil ik mijn 15 jaar in Kenia in schoonheid afsluiten. Hopelijk kunnen deze verhalen je hart verwarmen!

Het boek kost € 30. Daarvan gaat € 15 naar het project, met name naar Msambweni School, die dringend hulp nodig heeft. Alle centjes zijn nog welkom!

Indien je het boek wenst te bestellen, stuur een mailtje naar pascale.perneel@gmail.com, en stort ... x €30 over op de rekening van Sunshine4kids BE65 7512 0472 4196. Ik neem dan contact op.

Dikke merci!                                                                                                        PASCALE PERNEEL.

Omslag size 210 x 297 (olifant + boom).jpg
KENIA SEPTEMBER 23

TERUG UIT KENIA...

Philippe en Pascale waren twee weken in Kenia, en terug in België sinds 19 september. Via de link van het dagboek   kan je al hun ervaringen lezen, en meeleven.

De vzw SUNSHINE4KIDS werkt nog altijd verder, dankzij het budget dat er nog is en sympathisanten die geld blijven doneren. We gingen de nieuwe investeringen ter plaatse bekijken, en hopen nog kleine dromen te kunnen realiseren.

We bezochten onze scholen, die ons altijd met open armen en veel muziek en zang welkom heetten. We hebben nogmaals geproefd van hun warmte en liefde, en hebben vrienden teruggevonden. We proefden van de Afrikaanse cultuur, en het leven zoals het er echt is.

Bye Kenya! See you!

P1070173.JPG
NOVEMBER 2022 IN KENIA

Pascale en Philippe startten het helpen van scholen in Kenia in 2007.

Nu, 15 jaar, later werden 19 scholen geholpen, door het team van de vzw Sunshine4kids, gedragen door alle vrienden, sympathisanten en sponsors. WE ZIJN HEEL TROTS!

Ons woord van dank gaat eerst en vooral naar de leden van de VZW: Bie, Steven, Mieke, Nancy, Charlotte, Steffi, Davy, Nicolas, en Christophe voor de jarenlange inzet tijdens filmavonden en andere fundraising events, hun aanwezigheid tijdens de vele algemene vergaderingen en andere, hun briljante ideeën en plezante interventies, en hun vriendschap.

We danken alle vrijwilligers en studenten, die elk op hun eigen manier hun steentje hebben bijgedragen.

We danken natuurlijk ook alle sponsors en gulle gevers, zonder wiens financiële en morele steun we niet zo ver waren geraakt.

We danken de vele scholen en verenigingen, die activiteiten hebben opgezet om geld bijeen te krijgen, waarmee we een 5000-tal kinderen beter onderwijs konden aanbieden.

We danken de Abdijschool van Zevenkerken voor hun bijzondere inzet voor de meisjes van Rose Mwakwere Secondary School.

Enz...

WE DANKEN IEDEREEN DIE OP ÈÈN OF ANDERE MANIER SUNSHINE BRACHT BIJ DE KENIAANSE SCHOOLKINDEREN!

We functioneren in 2022 nog voor de volle 200%, en willen nog een aantal projecten realiseren, zoals reeds eerder vermeld in de nieuwsbrief. Giften (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40) zijn nog zeer welkom, want we willen o.a. Msambweni Primary School voorzien van de nodige toiletten, en Shine School verder afwerken. Enkele scholen hebben ook dringend handboeken nodig aangezien de leerplannen zijn veranderd.

 

We vallen echter niet zomaar stil: eind 2022 wordt de feitelijke VZW opgeheven, maar we kunnen nog gedurende twee jaar de scholen verder opvolgen en bijstaan in geval van problemen (kapotte waterpomp, tekort aan boeken, dringende reparaties aan infrastructuur...). Dolly blijft de projecten verder opvolgen en meldt ons op tijd waar de noden zijn. We investeren zeker nog verder in Kenia tot eind 2024!

Deze moeilijke beslissing hebben we om verschillende redenen genomen. Corona heeft ervoor gezorgd dat we gedurende twee jaar geen fundraising events konden organiseren, en we vielen terug op de giften van trouwe supporters, en de blijvende inzet van enkele trouwe West-Vlaamse scholen De zoektocht naar 'jong bloed' die het project S4K verder konden dragen draaide ook op niets uit. Dus ja, we kunnen niet anders dan uitbollen...

Je kan ons helpen om 2022 in schoonheid af te sluiten, elke gift is welkom!

KLIK HIER!

ASANTE SANA! DANK JE WEL!

P1040549.jpeg
P1040546.jpeg
P1050533.jpeg
EINDELIJK TERUG NAAR KENIA (sept. '21)!
Het is geleden van eind februari 2020.
Wat hebben we dat gemist!

PASCALE AAN HET WOORD:

 

Anderhalf jaar heb ik de warmte en de liefde van de Keniaanse kinderen moeten missen.

Anderhalf jaar draaiden onze projecten in Kenia op een laag pitje, aangezien we niet ter plaatse konden gaan. De scholen waren vorig jaar acht maanden gesloten, en online lesgeven is er onmogelijk. Begin januari '21 konden de kinderen er terug naar school. Ondertussen volgde Dolly de scholen verder op (zie laatste nieuwsbrief).

Dolly werd voor de twee keer mama, dus ook dàt zal een heel leuk weerzien zijn!

Wat heb ik alles gemist...

Begin september reis ik voor 2 weken naar Kenia, samen met vrijwilligster Stefanie. Zij was ingeschreven in de groep van juli '20, die tenslotte niet kon vertrekken.

Wat er allemaal op ons programma zal staan, zal je kunnen lezen in de nieuwsbrief van eind augustus. Eenmaal ter plaatse zal je natuurlijk weer onze belevenissen kunnen volgen via het dagboek dat online zal te lezen zijn.

Ik wens jullie alleen een leuke, veilige en Covid-vrije vakantie toe!

Keniaanse knuffel,

Pascale.

Selectie Groepsfoto's+individueel-Shine School_2800_19-07-19.jpg
SELECTIE PASCALE& DOLLY-SHINE SCHOOL_2932_19-07-19.jpeg

EVEN STILSTAAN...

(Door Pascale Perneel)

Ik kom naar Kenia sedert 2007. Ik wilde zoveel mogelijk uit elk verblijf halen, en zo waren er dagen met drie schoolbezoeken op één dag, en daartussen nog een afspraak hier en daar. Na een tweetal weken besef je dan dat dit tempo in een tropisch land niet vol te houden valt, en de agenda wordt aangepast. Na elke passage in Kenia kwam ik moe maar zeer voldaan terug naar België. Trots op ons werk ter plaatse!

Tijd om het werk in België weer aan te vatten.

 

Mensen staan niet vaak stil bij de vele taken die horen bij het runnen van een project. Een zeer gedetailleerde boekhouding bijhouden, administratieve dossiers opmaken voor subsidies. Deze taken worden perfect uitgevoerd door mijn lieve man, Philippe. De ‘public relations’- kant van het verhaal is meer mijn ding: infobrochures en krantjes verzorgen, onze S4K-vrienden blijven informeren via nieuwsbrieven, de update van de website, infomateriaal voor scholen uitwerken, enz… Met het sterke team van S4K wordt er op regelmatige basis vergaderd, om plannen uit te werken, activiteiten te plannen, en iedereen draagt zijn steentje bij.

 

Vooral bij de organisatie van de filmavond is het alle hens aan dek! Het zoeken naar sponsors zodat alle onkosten worden gedekt en de opbrengst van de kaarten zuivere winst is. Het verkopen van kaarten in de hoop weer twee volle zalen te hebben. De planning van de receptie, het uitproberen en klaarmaken van hapjes, de boodschappen, het aanbrengen van materiaal als ovens, tafels, … Dit alles is alleen mogelijk met een goed samenhangend team!

Zo’n avond is echter onmogelijk zonder de hulp van de vele vrijwilligers die alles komen klaarzetten, klaarmaken, opruimen, die de avond zelf de gasten bedienen met een glimlach van hier tot ginder. Ze stralen de geest van S4K uit! Dit krijgen we vaak te horen van de vele gasten.

 

De vrijwilligerswerking is een zeer belangrijke pijler van het project. Want die vrijwilligers moeten enthousiast terugkomen van hun inleefreis, zodat ze eeuwige supporters blijven van het project. En ik mag eerlijk zeggen dat elke vrijwilliger terugkomt met een groot hart voor het project, omdat ze ook ter plaatse hebben gezien wat er wordt bereikt en hebben ondervonden dat een glimlach toveren op het gezicht van de Keniaanse kids de ultieme blijk van dank is.

Sommige vrijwilligers blijven hardnekkige supporters van het project. Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatoren van de jaarlijkse quizavond of zij die de school waar ze lesgeven proberen warm te maken om zich in te zetten voor S4K.

 

 

Met het team hebben we ook beslist om de werking in België een klein beetje af te bouwen. Fundraising en informatie doorgeven blijven onze sterkste aandachtspunten.De giften, die vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar zijn, vormen ook een belangrijk deel van de fundraising.

De werking met studenten en het organiseren van stages in Kenia werden echter stopgezet.

De vastenpresentaties waren ook zeer intensief en door het succes ook zeer sterk toegenomen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een alternatief onder de vorm van een 'selfpackage', bestaande uit een videovoorstelling en de tweede editie van onze Gazetti voor kinderen met verwerkingsmateriaal voor in de klassen.

Ik hoop dat dit onze trouwe scholen niet doet afhaken, en dat veel kinderen blijven ijveren voor betere lesomstandigheden voor de leerlingen in Kenia.

In Kenia hopen we in 2019 het volgende te realiseren: de verdere uitbouw van Shine School, en de start van de bouw van de eetzaal en keuken voor Rose Mwakwere. In Mabayani zette Annick for Kenya momenteel 4 klaslokalen neer, wij zetten de volgende vier in juli 2019. Met de vrijwilligers in juli worden de nieuwe klassen in Shine geschilderd en krijgen enkele klaslokalen in Mwanjamba een opfrisbeurt. Abdijschool Zevenkerken zal tijdens hun inleefreis in augustus Rose Mwakwere Secondary School verder afwerken. De andere scholen worden verder opgevolgd, en schoolmateriaal wordt aangevuld.

 

Oeps, dat is een hele litanie geworden!

Hopelijk kan je begrip opbrengen voor de nieuwe werking van S4K.

Kwaheri!

Pascale.

GEEN DRUPPEL OP EEN HETE PLAAT!

 

 

Het zaadje voor het ontstaan en bloeien van S4K werd gelegd in 2007, dit is dus welgeteld 12 jaar geleden. Heel vaak krijg ik in België de opmerking : 'Wat jullie doen is mooi, maar wat baat het? Het is toch maar een druppel op een hete plaat'. Toen antwoordde ik altijd : 'Vele druppels vullen een emmer en vele emmers lenigen heel wat leed'. Wat als al die druppels van die prachtige projecten eens zouden wegvallen, wat dan?

Ik besef nu zo veel beter dat je het pas echt begrijpt als je er nauw mee te maken hebt, zoals de leden van onze vzw en de vele vrijwilligers en studenten het beleven. Maar pas als je hier bent geweest, snap je het voor de volle 100%! Al bereik je maar een kleine gemeenschap, al kan je de wereld niet veranderen, je doet het voor de toekomst van de kinderen. Ongeacht hoeveel kinderen je helpt, de dankbaarheid die je terugkrijgt en die je terugvindt in een stralende glimlach, een stevige handdruk of een eerbiedig buigen, bewijst alles! Je betekent hier iets. Je verlicht hun bestaan omdat je de kinderen een boost geeft.

Weet je hoe het voelt als je een kind ziet drinken uit de greppel langs de straat? Weet je hoe het voelt als je een kind ontmoet dat ondraaglijk pijn heeft en de mama niet in staat is de bus naar het ziekenhuis te betalen? Wanneer een meisje van 17 enkele uren na de geboorte van een dode baby, op de moto wordt gezet mèt het dode kindje, terug naar haar hutje? Als je een meisje in de lagere school zwanger in klas ziet zitten, omdat haar ouders haar hebben 'verkocht' aan een mzee ('eerbiedwaardige' oudere noemen ze dat hier!) in ruil voor eten voor de rest van het gezin? Nee, we kunnen de wereld niet veranderen, jammer genoeg niet...

Vaak vragen mensen wat wij in hemelsnaam meedoen in die 2 valiezen die telkens meevliegen. Een mama springt letterlijk vijf gaten in de lucht omdat ze een rugzakje krijgt voor haar dochter van 7 jaar.  Een man uit het dorp is zo trots als een pauw met het lederen paar schoenen dat hij nu heeft om de zondag naar de kerk te gaan. Wat wij in België zouden weggooien krijgt hier een tweede volwaardig leven. Ook dit zijn al heel wat druppels...

Natuurlijk bestaat onze missie niet uit het spelen van Sinterklaas. De inwoners moeten beseffen dat ze verder verantwoordelijk blijven voor het welzijn en welbevinden van hun kind. De scholen moeten weten dat ze blijven instaan voor het dagelijks management van de school. Indien we alle financiering ervan zouden overnemen, dan sluit de school mocht het project ophouden te bestaan. De inwoners, de schoolraden en de scholen die worden geholpen door S4K weten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben, en we werken met hen samen, als partners. Zij zorgen dat hun school blijft draaien, wij zorgen voor de extra's waardoor het onderwijs beter en aangenamer kan verlopen. Bijvoorbeeld door het aankopen van boeken, boren naar water, laten maken van banken, tafeltjes, stoelen en kasten, leveren van watertanks, bouwen van klassen en toiletten, enz... En door hen de expertise van onze studenten lerarenopleiding aan te bieden.

Als wij er kunnen voor zorgen dat 4000 kinderen nog liever naar school komen en beter leren, dan zijn wij gelukkig.

Ik heb het niet op bijnamen hier, maar een directeur noemt mij 'mama Tumaini'. Tumaini betekent hoop. Hoop die we samen met het team, de vele vrijwilligers en fans van S4K willen blijven bieden aan zoveel mogelijk kinderen hier.

Dan krijg je een lach terug die je nooit vergeet. Dan stralen kinderoogjes zoals sterren aan een onbewolkte hemel. Dan staat je wereld even stil.

 

ALLE KINDEREN WORDEN STERREN ALS WE ZE LATEN STRALEN.

De foto's van door de jaren heen bewijzen het...

bottom of page