top of page

MWANJAMBA SCHOOL

Deze lagere school is een gouvernementele school, en telt 320 leerlingen. Er worden 8 leraars betaald door het gouvernement, en 2 leraars door de ouders, via het schoolgeld.
De leerlingen hebben geen handboek, enkel de leerkracht heeft er één. Er is geen water, behalve als het regent... Er zijn dus ook geen toiletten, en de 'bush' fungeert als toilet.

Zo was de situatie toen wij er voor het eerste kwamen.

We zagen ook dat de daken van klas 1, 2 en 3 op instorten staan. Er zijn ook veel te weinig banken en de kinderen zitten er vaak de hele dag op de grond. Er is geen lunch, de kinderen gaan naar huis, en enkel de oudste leerlingen komen terug in de namiddag en hebben dan nog les.

S4K besliste deze school verder te helpen, en heeft ook een dossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen. In juli 2015 konden we reeds boeken geven aan klas 8. En in juli 2016 waren er nieuwe daken, 6 nieuwe toiletten, waterboring en waterpomp. Ze kregen ook 70 schoolbanken, d.w.z zitplaatsen voor 140 kinderen, die vroeger op de grond zaten.

Nu ze handboeken hebben zijn ze reeds 40 plaatsen gestegen in de ranglijst van de scholen! (feb. 2017)

In september 2017 liepen Chloë en Lisa er stage, en ze hebben er een volledige bibliotheek opgestart, van het schilderen van het lokaal, het aankopen van de boeken, het bestellen van meubilair tot het organiseren van de uitleendienst en workshops voor de leerkrachten. De bieb wordt goed gebruikt, dat is te merken aan de verbetering van de punten voor het vak Engels.

Daarna kwamen er nog nieuwe toiletten, werd de waterpomp hersteld, en hebben vrijwilligers enkele klaslokalen opgefrist. Telkens wanneer we er op bezoek gaan, kan het enthousiasme van meester Kassim en zijn leerlingen niet op! Zingen, dansen, toneel spelen, alles doen ze er om je welkom te heten!

Jammer genoeg zijn er veel leerlingen weggebleven na de sluiting door Covid-19. De armoede van de community dwingt ouders om hun kinderen te laten werken i.p.v. de kans te geven om een diploma te behalen... Hopelijk wordt de toestand beter in 2022!

bottom of page