top of page

MABAYANI PRIMARY SCHOOL

Deze school is een geregistreerde school, ontstaan in 1984, als 'bijschool' van de moederschool Mtumwa School op zo'n 100 km van Lunga Lunga stad.  In 2013 werd deze school overgenomen door het gouvernement, en telt tot op heden (eind 2017) ongeveer 250 kinderen, tot klas 8.

Het grondgebied is 12 hectare grond, geschonken door de Mabayani Community.

Deze streek ligt aan de grens met Tanzania, en daar overheerst de Masaï als bevolkingsgroep.

Het is moeilijk om daar te overleven, en de kinderen op vaste basis naar school te sturen. Als het te droog is gaan ze niet naar school want er is nergens eten, en als het te veel heeft geregend kunnen de kinderen de rivier niet oversteken.

De schoolgebouwen waren heel primitief, en er zijn geen banken en weinig boeken. Toch kennen ze goed Engels, wat bewijst dat het onderwijs er goed is.

Als je vraagt waar het toilet is, zeggen ze 'There is the bush for men, there for women and there for the children'. Water is er ook niet.

Er zijn 6 primitieve klaslokaaltjes, en twee klasjes krijgen er nog les onder de boom.

Schrijnender nog is dat er juist naast 3 kleuterklasjes zijn (eentje staat er leeg), en een staffroom, maar eigendom van de county. Maar de lagere school mag niets van hen gebruiken: noch de toiletten, noch het water of het lege klaslokaal!

In april  2018 startte S4K er met de bouw van toiletten, mede gesteund door de International Women's Club (afdeling Diani Beach). Annick for Kenya laat er boren naar water en levert het materiaal voor de nieuwe klaslokalen.

Eind 2019 heeft Mabayani 8 volwaardige klaslokalen, dankzij S4K en Annick4Kenya. S4K bestelde onlangs ook schoolbanken voor 200 leerlingen. Die school heeft dus een grote stap voorwaarts gemaakt!

bottom of page