top of page

Sunshine4kids, gevestigd in Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
SUNSHINE4KIDS

Damkaai 6/2

8500 Kortrijk

BelgiumFunctionaris Gegevensbescherming:
Pascale Perneel is de Functionaris Gegevensbescherming voor Sunshine4kids. 
Zij is te bereiken via sunshine4kids@skynet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sunshine4kids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief bij Sunshine4kids, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voornaam, naam, en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (omdat ze ook niet tot onze doelgroep behoren). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouder of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sunshine4kids@skynet , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Sunshine4kids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sunshine4kids neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunshine4kids) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sunshine4kids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sunshine4kids verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies die wij gebruiken

Om je een betere ervaring te bezorgen bij het bezoek aan deze website, gebruikt Sunshine4kids.be cookies en informatie die daarin opgeslagen wordt. 
Als je verder surft op deze website ga je hiermee akkoord. 

Wat houdt dit in?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website en bewaard op het device (computer, laptop, gsm, tablet...) waarmee je de site bezoekt. Op Wikipedia kan je meer info vinden over cookies. 
Om welke cookies het concreet gaat, kan je via de instellingen van je webbrowser in detail bekijken.
Sunshine4kids.be heeft o.a. volgende cookies: 
- Cookies om het mogelijk te maken webpagina's te delen op sociale media als Twitter, Facebook, Pinterest en LinkedIn.
- Cookies om informatie die u heeft ingevuld bij te houden gedurende uw sessie.
- Cookies die toelaten om de (nieuwe) gegevens naar de webservers van Wix te controleren en up te loaden.
- Cookies om zonder dat u als websurfer geïdentificeerd bent, surfgedrag te kunnen volgen en analyseren met Google Analytics, om dan lat er op basis van die gegevens de website en haar inhoud te verbeteren. 
De meeste cookies zijn voor een deel noodzakelijk voor een vlotte werking van de website. Als je deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt. 
Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan je via de instellingen van je internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op je device, wat tot een verminderde gebruikerservaring kan leiden. Hoe je voor jouw device en browser die instellingen aanpast, kan je op deze website lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sunshine4kids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sunshine4kids@skynet.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Sunshine4kids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Privacycomissie: https://www.privacycommission.be/nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sunshine4kids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sunshine4kids@skynet.be

bottom of page