IMG_0390

IMG_0390

IMG_1687

IMG_1687

KENIA

Sunshine4kids is werkzaam in het zuiden van Kenia, in de regio van Ukunda (Kwale County). In 2008 startten Pascale en Philippe met het helpen van 2 schooltjes. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een stevige VZW.

Ondertussen werden reeds 18 scholen geholpen.

Het grondgebied Ukunda telt ongeveer 500 scholen. De grote scholen zijn meestal gouvernementele scholen, die gesubsidieerd worden door de regering. het onderwijs zou daar gratis moeten zijn.

Veel scholen zijn privé-scholen. dat zijn scholen die opgericht zijn door privépersonen, of door projecten, kerken... Daar betalen kinderen schoolgeld (schoolfee).

UKUNDA

OESIDEE

FRIENDSHIP ISN'T A BIG THING.

IT'S A MILLION LITTLE THINGS!

Na het verblijf in Kenia van de vrijwilligers, in juli 2015, werd het idee geopperd een werkgroep op te richten voor wie zich af en toe eens wil inzetten voor Sunshine4kids.

De werkgroep kreeg de naam OESIDEE!

De bedoeling van de werkgroep is een handje toe te steken bij praktische activiteiten, het bedenken van nieuwe acties, enz… Als je bereid bent één of meerdere keren te helpen in de mate van het mogelijke, afhankelijk van jouw agenda, dan zouden we blij zijn je te verwelkomen bij Oesidee!

Na inschrijving word je op de hoogte gehouden van mogelijke bijeenkomsten, werksessies, .. en kan je je engageren voor een bepaalde dag of activiteit. Stuur een mailtje naar jolien_rommens2@msn.com met je wens om lid te worden van Oesidee, en Jolien zal je dan contacteren.

Bedankt voor je steun, en hopelijk tot ziens!

Het voorlopige team van Oesidee en het team van S4K.

DE VZW

Op woensdag 31 maart 2010 vond de stichtingsvergadering plaats van de kersverse vzw SUNSHINE4KIDS, in de zetel Koornbloemstraat 13, 8570 Vichte.

De Raad van Bestuur:

Bea Schurmans                bestuurder voorzitter
Steven Dewaele               bestuurder ondervoorzitter
Philippe Vancayseele      bestuurder penningmeester
Pascale Perneel               bestuurder secretaris
Nancy Claerhout             bestuurder

Kernleden:

Mieke Dewaele
Charlotte Willequet
Steffi Goemaere