SHINE YETU ACADEMY 2020

Ergens in 'the middle of nowhere' ligt een schooltje, dat 2 jaar geleden in de steek werd gelaten door de directeur, van de ene dag op de andere. Aan pastor Daniel, directeur van New Diani, werd om hulp gevraagd, en vanaf dan neemt hij ook dit schooltje onder zijn vleugels.


De drie kleuterklasjes en class 1 tot 6 tellen samen rond de 100 leerlingen. Een aantal jonge gemotiveerde mensen probeert er les te geven, tegen een 'honger'loon maar met heel veel enthousiasme. S4K kocht er in september 2015 boeken voor alle klassen, en in februari 2016 werden panelen en golfplaten aangekocht om de kleuterklasjes te kunnen opsplitsen. Andere buitenlanders sponsoren bijvoorbeeld vloeren: aangezien de grond bestaat uit keien en kalkbrokken, is dit een broedhaard voor jiggers, die in de voetjes van de kinderen kruipen, want ontstoken wondjes en ziektes veroorzaakt. Een vloer kan dus hier levensbelangrijk zijn!

Dankzij de familie Decadt kwam er reeds een nieuw keukentje. Maar aangezien de grond niet van de school is, konden er geen grote investeringen gebeuren. Dankzij de familie Decadt en hun vrienden, en Sunshine4kids, kon er 1 km verderop een stuk grond aangekocht worden.

Eind april 2018 werden de oude klaslokalen afgebroken en werden nieuwe voorlopige klaslokaaltjes neergezet op de nieuwe grond. De oude waterput werd opgekuist en er werden toiletten gegraven. Dit dankzij een sponsor waarvoor pastor Daniel zorgde. Zoals afgesproken zullen wij voor de muur en omheining zorgen, want die zijn er nodig om de school te laten registreren, en natuurlijk ook voor de veiligheid van de kinderen. Daar wordt waarschijnlijk mee gestart in juni 2018.